Emballaget

Onlineguide hur du gör för att emballera postförsendelser

Vi rekommenderar webbutiken GulaKatten.se för att köpa emballage

Se utbud

Oberoende av vilka slags varor man packar så vill man naturligtvis att varorna ska nå adressaten i gott skick, och då är förpackningen A och O till att börja med. Det första man måste ta hänsyn till är vilket slags material varan man skickar är tillverkad av, då detta avgör hur man förpackar det säkrast.

Om du packar något som är väldigt ömtåligt där det finns risk för skador så kan det vara en bra idé att packa det i två paket; ett inre där du även slår in varan i bubbelfolie och ett yttre du lägger det första paketet – åter inslaget i bubbelfolie – inuti. Det viktigaste är att se till så att det inre paketet är fixerat och inte kan röra sig inuti det yttre paketet. Du bör även se till så att det yttre paketet är gjort av ett tåligt material som kan hantera stötar och tryckskador. Om varan du skickar är av otymplig form och det finns delar som sticker ut, så är det ännu viktigare att se till att de delarna också är skyddade.

 

Inga garantier för att lappen “ömtåligt” hjälper

Det finns inga garantier för att ditt paket kommer att hanteras varsamt även om du klistrar på en lapp med “Ömtåligt” eller liknande, då alla paket sorteras av maskin hos posten eller fraktbolaget, så det är upp till dig att se till att varan är korrekt paketerad.

Om du skickar ett flytande material så måste det vara paketerat i något slags absorberande material som kan suga upp eventuella spill, då du, som ägare till ett paket som läckt och skadat paket intill, blir skyldig till ersättning för eventuella skador som åsamkats.

 

Det yttre emballaget är viktigtEmballage för post

Det är också viktigt att det yttre emballaget du använt inte är skadad eller öppet på något sätt då du lämnar in paketet så att det inte finns risk för att det kan falla ur och skada andra paket eller personalen som hanterar det.

Föremål av annorlunda form, som till exempel runda föremål, bör också packas i fyrsidiga kartonger och säkras med tillräckligt skyddande emballagematerial inuti paketet så att de ligger säkert och inte rullar runt, medans föremål som är vassa eller har vassa kanter bör slås in i bubbelfolie och tejp innan de läggs i lådan. Sedan är det viktigt att se till att lådan fylls så att allt ligger säkert.

Kanske det allra viktigaste vad du än skickar är att det inte finns något utrymme för varan att röra sig inuti det yttre emballaget och detta är inte svårt att uppnå genom att fylla kartongen med packningsmaterial.

Kom alltid ihåg att varans säkerhet under transport framför allt beror på dig och hur du packat in det. En del fraktföretag hanterar varorna mer säkert än andra, men mycket kan hända ett paket under transport som är utom din kontroll, så det bästa sättet för dig att försäkra dig om att varan du skickar når adressaten i gott skick och utan skador är att följa alla råd och regler som gäller vid förpackning. Bäst är att skaffa speciellt lämpade kartonger och packningsmaterial då kartongen varan ligger i vid köp sällan är stadig nog att hantera vidare frakt.


Är det något du undrar över?

Kontakta oss